Lotsregler ifrågasätts efter ny grundstötning

Skärp reglerna för när ett fartyg måste ha lots, det säger Thomas Svensson som jobbar på lotsstationen i Halmstad efter det att ett fartyg pånytt gått på grund vid Halmstad hamn.
Thomas Svensson menar att dagens reglerna är alldeles för dåliga. Enligt Sjöfartsverkets regler behöver endast fartyg av detta slaget endast begära lots om det är över 90 meter långt, vilket Svensson anser att man ska se över. - Det är ju katastrof. Det kan ju vara olja som läcker ut nästa gång, säger Svensson till P4 Radio Halland och tillägger att då kan oljan förstöra stränderna i närheten. Det var vid halv elva tiden på torsdagskvällen som det holländska fartyget Nova gick på grund vid inloppet till Halmstad hamn. Det på exakt samma ställe som ett tyskt fartyg också gick på grund i mitten av september . Båda fartygen har av någon anledning navigerat fel utanför Nissans mynning och hamnat utanför inseglingsrännan och gått på en stor sandbank. Enligt kustbevakningen är det inte alkohol som är orsaken. Thomas Svensson på lotsstationen i Halmstad tror att det framför allt är trötthet som orsakat olyckorna och att dom inte haft lots. Ingen av grundstötningarna i höst har orsakat något oljeläckage men om inte Sjöfartsverket skärper reglerna tror Thomas Svensson att det kommer att inträffa. Det holländska fartyget drogs loss tidigt på fredag eftermiddag utan problem.