Bristande hantering av dödsfall

Anhöriga till en död man har anmält Eskilstuna kommun till Justitieombudsmannen, JO för hur kommunen hanterat dödsfallet. Enligt anmälan fick de anhöriga veta att deras pappa var död i ankytning till deras mammas begravning långt efter att pappan hade dött.
Pappan hade avlidit på en vårdavdelning, men deras anhöriga fick inget veta förrän långt senare. Kommunens arbetsmarknads- och integrationsförvaltning skriver i ett förslag till yttrande till JO att det pågår en översyn av rutinerna om kommunensn ansvar i samband med dödsfallet. Enligt kommunens skrivelse saknas dokumentation över hur och när socialförvaltningen fick reda på att det fanns en avliden som det var aktuellt att göra en dödsboanmälan på. Däremot finns en rekvisition till begravningsbyrån Fonus som undertecknades av en utredare på socialtjänsten. Denna beställning förnekar Fonus att de fått. Det som gällde när mannen dog var att socialtjänsternas olika distrikt hade ansvar för dödsboanmälningar. Vid årskiftet 2001/2002 tog socialtjänstens vuxenenhet över ansvaret. Enligt kommunens skrivelse till JO kan den organisatoriska förändringen ha gjort att det inte gjordes en uppföljning på det aktuella socialtjänstdistriktet om dödsboanmälan från Fonus. Utredaren på socialtjänstdistriktet blev uppringd senare och Mälarsjukhuset meddelade att den avlidne inte kunde ligga på bårhuset längre utan måste begravas. Han hade då legat där i tre månader. Kommunen fick ordna begravningen eftersom ingen anhörig efterfrågade den avlidne, enligt kommunen. Mannen dog i oktober 2001, men först i juni 2003 gjordes en dödsboanmälan. "Det är upprörande och oacceptablet att sånt här kan hända i dagens samhälle, det finns inget försvar att de ansvariga inte hade tillgång till alla uppgifter" skriver de anhöriga i sin anmälan till JO.