Karlskrona bästa kommunen för barn

Karlskrona har utsetts till Bästa barnkommun i Blekinge.
Bakom utmärkelsen står FN och Unga örnar, som i ett gemensamt projekt ska utse landets bästa kommun för barn. De båda organisationernas blekingedistrikt har gjort en enkätundersökning bland kommunerna, som bland annat tar upp hur man arbetar med FNs barnkonvention, hur väl utbildade beslutsfattare är i barnkonventionens innehåll och hur stort inflytande barn har i kommunala beslut. Dessutom har barn i olika åldrar fått svara på frågor om deras kommun. I november nästa år utses den bästa barnkommunen i Sverige.