Ekonomisk kris för utlandskyrkorna

Flera av kyrkans församlingar i utlandet går med förlust och oroas för framtiden. I ett brev till ledningen för SKUT, svenska kyrkan i utlandet, vädjar nu utlandskyrkorna om ekonomisk hjälp.
Det är svenska kyrkans kraftigt minskade anslag till utlandskyrkorna som lett till den ekonomiska krisen. Det skriver Kyrkans tidning. Det är bland annat församlingarna i Costa del Sol i Spanien, Wien och Bryssel som inte klarar sin ekonomi. Församlingarna vädjar nu om ökade bidrag, bättre anställningsförhållanden och uppgifter ur folkbokföringen för att hitta svenskar bosatta utomlands. De tycker också att det bör utgå statligt bidrag till församlingarna utomlands. Utlandsförsamlingarnas ekonomi kommer att diskuteras under det nu pågående kyrkomötet.