2 av 3 värmländska företag missköter arbetsmiljön

2 av 3 företag i Värmland och Örebro län slarvar med arbetsmiljön för sina anställda.Det visar Arbetsmiljöverkets stora genomgång av 180 arbetsplatser i området.115 företag fick i genomsnitt 2 anmärkningar var och det var bristen på riskbedömning och åtgärder för att eliminera risker som arbetsmiljöverket anmärkte på.