Fullmäktigemöte ställs åter in i Fagersta

Fagerstas högsta politiskt beslutande organ, kommunfullmäktige, ställer in sitt sammanträde den här månaden.
Det är tredje gången i år som ledamöterna i Fagersta kommuns högsta politiskt beslutande organ inte samlas på grund av brist på ärenden. Förra gångerna var i augusti respektive februari. Ifjol ställdes inte ett enda fullmäktigesammanträde in i Fagersta. Enligt en undersökning som tidningen KommunAktuellt har gjort fattas alltfler beslut på andra håll än i fullmäktige i en kommun, men det tycker inte kommunfullmäktiges vice ordföranden i Fagersta, vänsterpartisten Ove Nilsson, är något problem: – Vi har en ganska bra fördelning av beslutärendena, och en förnuftig nivå på detta, säger han. Vad tycker du att kommunstyrelsen och andra nämnder kan fatta beslut i för frågor? – Ja, sådant som rör deras direkta verksamheter. Det är jättesvårt för en fullmäktigeförsamling att sätta sig in i de ärendena och fatta beslut i ärenden som rör till exempel socialtjänsten och sådana här grejer va. Vi lägger alltså från fullmäktige ramarna. Och det räcker, tycker du? – Jo, det måste nästan vara på det viset, för det är jättesvårt med någon annan fördelning. Det finns en åsikt också om att man borde kunna minska antalet ledamöter i fullmäktige, på olika håll i landet, vad tycker du om det? – Det är ingenting som jag tycker är aktuellt för våran del, jag tycker inte att vi ska göra det. Vi har alltså 35 ordinarie ledamöter i Fagersta. Jag tycker det är bra.