Sex stadsdelar i Stockholm får revisorskritik

Sex stadsdelar i Stockholms stad kritiseras av stadens revisorer för hur de sköter sin ekonomi. Enligt en rapport från revisionskontoret har flera av nämnderna inte ansträngt sig tillräckligt för att få sin ekonomi i balans i år.
Revisorerna uppmanar nu nämnderna att noga följa den ekonomiska utvecklingen och försöka spara ytterligare för att klara budgeten. Flera stadsdelar riskerar budgetunderskott också nästa år, konstaterar revisorerna i sin rapport - och i de stadsdelarna krävs ännu hårdare besparingar. De stadsdelar som får en särskild skrivelse från revisorerna är Kista, Hässelby-Vällingby, Maria-Gamla stan, Vantör, Liljeholmen samt Skärholmen.