Oro för sämre polishjälp

Polisens planer på att lägga ned kommunikationscentralen i Borås väcker oro. Den som bor ute på landsbygden och har behov av polis snabbt kan få svårt att göra sig hörd i Göteborg. Den menar Lisa (fingerat namn) som bor i ett litet samhälle där missbrukare ofta uppträtt hotfullt och där polisen fått göra täta besök.