Nytt bostadsområde i Luleå.

Ett nytt bostadsområde planeras i närheten av gamla malmhamnen i Luleå. Det är företaget Egendomsbörsen i Luleå, som köpt den gamla disponentvillan med kringliggande tomt och planerna är att bygga en rad bostäder där. Disponentvillan blir kvar som bostad.
Det är ett 28 000 kvadratmeter stort område, som är tänkt att bebyggas med bostäder, men hur många det blir vill Mikael Skogkvist på Egendomsbörsen inte säga. Han vill inte heller avslöja priset på disponentvillan och tomten, som hans företag köpt av Plannja. Disponentvillan är ett stort hus, byggd av LKAB 1910 och den har en magnifik utsikt över Luleälven, alldeles intill gamla malmhamnen. Här har också Luleå kommun funderingar på att låta fler bostäder uppföras. Men Egendomsbörsen verkar bli först, fast det är ännu inte klart när bostadsbyggandet startar. Någon detaljplan finns inte för området, utan kommunen måste först göra en sådan och här finns bland annat miljön att ta hänsyn tilll. Men kommunenantikvarie Kaj Bergman tycker att byggplanerna inte inkräktar på områdets kulturvärden, utan han är positiv till projektet. Niklas Jälén