Försvaret klarar inte sitt uppdrag

Försvarets klarar inte av sin huvuduppgift att försvara Sverige. Det framkommer i en ny utredning som riksdagens försvarsutskott beställt.
Att försvarsmakten inte klarar sin uppgift innebär att försvaret inte lever upp till riksdagens direktiv. Vice ordförande i försvarsutskottet, Tone Tingsgård, s, är missnöjd. – Om vi inte kan rätta till det här till nästa försvarsbeslut nästa år då är det bekymmersamt. Stor omställning Det svenska försvaret är inne i sin största omställning någonsin. Övergången från det gamla tunga invasionsförsvaret till ett nytt nätverksbaserat insatsförsvar har inte gått som planerat. I dag är försvarets förmåga att försvara Sverige inte godtagbar. Det framkommer av den utredning som försvarsutskottet har beställt och som nu har presenterats. Det militära hotet mot Sverige är i dag i stort sett obefintligt. Därför har riksdagen ansett att det går att göra så här stora omställningar och under en tid leva med ett nedsatt försvar. Ekonomiska kompetensen ifrågasätts Tone Tingsgård är kritisk mot att försvarsmakten är dålig på att sköta sin ekonomi. Vilket kan påverka omställningsarbetet. – Vi försöker så gott det går att lägga de direktiv vi vill. Ibland kanske inte vi är tydliga heller. Sedan kan jag ha önskemål när det gäller den ekonomiska kompetensen, säger Tone Tingsgård.
Marcus Ålsnäs marcus.alsnas@sr.se