Avgörande kan komma i Skandiaaffären nästa vecka

Det drar ihop sig i utredningarna om alla turerna kring försäkringsbolaget Skandia. Dom kommande dagarna kommer det att fattas beslut som kan bli avgörande för flera av dom tidigare direktörerna i bolaget.
Det är överåklagare Christer van der Kwast som på onsdag i nästa vecka ska besluta om det finns förutsättningar för att inleda en förundersökning. Dom eventuella brottsmisstankarna skulle gälla trolöshet mot huvudman, och redovisnings-eller bokföringsbrott, vilket kan ge böter eller fängelse i högst två år. Överåklagaren vill inte bli intervjuad idag men han säger ändå till Ekot att han har träffat Skandias oberoende utredare advokat Otto Rydbeck idag, och att han har fått en muntlig redogörelse av turerna kring Skandia. Rydbecks utredning tillsattes ju av bolagsstämman i april. Otto Rydbeck har sagt att hans utredning kan leda till att Skandia kan komma att vidta rättsliga åtgärder mot flera tidigare direktörer för att dom misstänks ha dolt kostnader i mångmiljonklassen för renovering av lägenheter. Det är sex ledande befattningshavare och nio närstående som har fått hyreslägenheter i dotterbolaget Skandia Livs fastigheter på exklusiva adresser i Stockholms innerstad. Otto Rydbecks egen utredning blir klar efter allhelgonahelgen. Från Skandias sida bekräftas också idag att konkurrenterna på den privata sparlivmarknaden nu riktar in sig på gamla Skandia Liv-kunder, med erbjudanden om att flytta sparandet från Skandia på fördelaktiga villkor. En slags huggsexa om missnöjda skandiakunder helt enkelt. -Ett högt spel med smutsiga metoder, som en ledande person på Skandia uttrycket det för Ekot idag. Tommy Fredriksson tommy.fredriksson@sr.se