Tuff ekonomisk framtid för Ronneby kommun

- Läget är bekymmersamt, det sa socialdemokratiska kommunalrådet Jan-Anders Palmqvist i Ronneby, när han idag presenterade den budget som majoriteten i kommunen, socialdemokraterna och vänstern har tagit fram.
Befolkningen i Ronneby minskar och därmed skatteintäkterna. Det föreslås ingen skattehöjning för 2004, men om inte befolkningen i Ronneby ökar så kan inte en skattehöjning inför 2005 uteslutas, enligt Palmqvist. Alla nämnder har tidigare ålagts att minska planeringskostnaderna inför 2004 men det blir ytterligare en omfördelning av pengar mellan nämnderna. Det kommer också att bli personalminskningar i kommunen, men Jan-Anders Palmqvist tror inte att det blir några uppsägningar utan att personalminskningen sker genom naturlig avgång.