Ny ekonomiutbildning på Mälardalens Högskola

Mälardalens högskola ska inrätta en Ekonomihögskola, som blir en av landets största forsknings- och utbildningsinstitutioner inom sitt område.
Målet är att etablera Ekonomihögskolan som en institution med stark förankring i det regionala näringslivet och samhället. Man ska också samarbeta med flera universitet, både i Sverige och utomlands. Den nya Ekonomihögskolan, med den engelska beteckningen "School of Business", får drygt 4 000 studenter och 100 anställda, varav 12 professorer och 25 doktorander. Ekonomihögskolan kommer att invigas den 5 december 2003.