Sparförslag drabbar äldre i Hultsfred

Socialnämnden i Hultsfred la idag fram ett sparförslag som kommer att drabba de äldre i kommunen mycket hårt. Socialnämnden ska spara 35 miljoner kronor på två år och enligt förslaget så kommer bland annat 2 äldreboenden att läggas ned - Moliljan i Målilla och Knektagården i Hultsfred. Sammanlagt försvinner 120 platser och 86 tjänster.
Socialnämndens ordförande i Hultsfred Bengt Nilsson menar att besparingarna är nödvändiga med tanke på kommunens dåliga ekonomi. Enligt honom kommer man nu att satsa på vård i hemmet istället, vilket kan komma att innebära att landstinget får ta över en del kostnader från kommunen. Bengt Nilsson vill nu sätta sig ner och diskutera denna fråga med landstinget.