Brist på p-platser i Halmstad

På sikt kommer 450 parkeringsplatser i centrala Halmstad att försvinna. Färre parkeringsplatser oroar köpmännen.
- Intäkterna kommer att minska, förutspår Nils-Eric Jönsson, ordförande för organisationen Svensk Handel i Halmstad. - Det leder till att butikerna i framtiden tvingas säga upp personal, säger han. Björn Önnerfalk är VD för det kommunala parkeringsbolaget Nissastaden och för Halmstad City Utvecklings-AB. - Köpmännens oro är befogad eftersom varje central parkeringsplats representerar mellan 500 000 och 800 000 kronor i omsättning för centrumhandeln. säger Björn Önnerfalk som är vd i kommunala parkeringsbolaget Nissastaden - Tanken är att det nya parkeringshus som ska byggas på Gamletull täcker en del av behovet. -Förhoppningsvis kommer vi under den perioden också att hitta en annan tomt i de norra delarna av centrum att bygga någon slags parkeringsanläggning på, säger Björn Önnerfalk till P4 Radio Halland.