Tidaholm bästa barnkommun

Tidaholm är den kommun i Västsverige som bäst lever upp till FN:s barnkonvention. Detta enligt en undersökning som gjorts i Västra Götaland, berättar Västgöta-Bladet. Enligt en enkät trivs Tidaholms barn genomgående bra med både skola och fritidsverksamhet.