Fritt vårdval inte dyrt för landstinget

Det fria vårdvalet har inte blivit så dyrt som de nordligaste landstingen i landet befarat. Det rapporterar P4-programmet Efter Tolv.
Reformen infördes den första januari i år i hela landet och innebär att patienter som fått remiss och satts upp på väntelista för operation kan söka sig till en annan vårdinrättning med kortare köer. Landstingen i norra Sverige var dock mycket tveksamma till reformen, eftersom de trodde att den bland annat skulle urholka landstingens ekonomi. Hittills i år har det fria vårdvalet i Norrbotten kostat omkring 900 000 kronor. Landstinget hade dock avsatt 5 miljoner kronor. Landstingsrådet Yvonne Stålnacke, (s), menar att det visar att reformen är orättvis ur geografisk synvinkel, eftersom patienten får betala resekostnaden själv. -En tågresa mellan Luleå och Stockholm kostar omkring 6000 kronor och det har alla inte råd med, säger Yvonne Stålnacke till P4-programmet Efter Tolv. Under de första tio månaderna som reformen verkat har den kostat landstinget i Västernorrland 2 miljoner kronor. Där har den också inneburit intäkter på 2,3 miljoner kronor, eftersom sjukhuset i Sollefteå opererat många utomlänspatienter. För landstinget i Västerbotten har reformen kostat 2,4 miljoner kronor. Det är främst ortopedpatienter som använt sig av möjligheten till vård på annan ort. I Jämtland har landstinget avsatt 12 miljoner kronor för det fria vårdvalet, hittills har man betalat ut 6 miljoner kronor till andra landsting och vårdinrättning. Men landstingsrådet Maidie Wiklund (s) tror att hela summan kommer att förbrukas. Hon är inte heller förtjust i reformen: -Det är inte de med de största besvären i kön som är de som utnyttjar systemet först, säger hon till Efter Tolv.