Södra höjer priset

Nästa månad höjer massaproducenten Södra priset på blekt barrmassa till 560 dollar per ton.
För blekt kortfibermassa blir det nya priset 525 dollar per ton. Höjningarna motiveras med förbättrad marknadssituation och med ökande leveranser och minskade lager.