Utlämnande av blodprov kan vara olagligt

Enligt uppgifter till Sveriges Televisions Aktuellt har Huddinge universitetssjukhus lämnat ut ett blodprov ur det skyddade så kallade PKU-registret till polisen på den 24-åring som är misstänkt för mordet på Anna Lindh. Sjukhuset ska nu ta kontakt med Socialstyrelsen och juridisk expertis för skapa klarhet i när polisen har rätt att få del av prover ur biobanksregister.
Enligt professorn i medicinsk rätt, Elisabeth Rynning, är läget klart. – I den nya biobankslagen finns det ett särskilt kapitel som behandlar just PKU-biobanken. Där anges det vad de här vävnadsproverna får användas till. Det är olika ändamål som har att göra med forskning och diagnostik av ämnesomsättningssjukdomar och kvalitetssäkring och så vidare. Enligt Elisabeth Rynning är läget glasklart. Det är bara en domstol som kan fatta beslut om att material ur PKU-registret får lämnas ut. I det så kallade PKU-registret finns blod från tre miljoner svenskar födda efter 1975, som samlats in för att kunna upptäcka en särskild sjukdom i ett tidigt stadium. Enligt Sveriges Televisions Aktuellt har sjukhuset lämnat ut blodprovet för den 24-åring som är misstänkt för mordet på Anna Lindh till polisen. Enligt chefsläkare Hans Vallin får sjukhuset lämna ut prover när det finns misstankar om ett grovt brott. Men om det skett ett utlämnande vill han varken förneka eller bekräfta med hänvisning till sekretessregler. På sjukhusen finns det för dålig kunskap om den nya strängare lagstiftningen om hur biobankmaterial ska hanteras. Många läkare tror att det är samma regler som annars gäller för att lämna ut uppgifter till polisen, säger Elisabeth Rynning. – Det här är ju ett nytt regelsystem när det gäller det biologiska materialet och biobankerna. Där har vi inte riktigt ännu lärt oss var gränserna går och hur lagen ska tolkas och tillämpas.
Robert Sennerdal robert.sennerdal@sr.se