Krokom värsta kommun för personalen

Krokom klassas som en av de värsta i landet när det gäller arbetssituationen för personal inom barn- och äldreomsorg.
En enkät bland fackförbundet Kommunals medlemmar ligger till grund för "värstalistan". Nils Johnsson, ordförande inom barn- och utbildningsnämnden i Krokoms kommun är den som nu ska försöka dra några slutsatser av de motsägelsefulla beskeden. - Det handlar om olika saker, säger han. Helt klart upplever personalen inom barnomsorgen inom vissa delar av kommunen att de är utslitna. Men samtidigt är vi glada över att många barn upplever att vuxna lyssnar på dom och uppskattar aktiviteter i kommunen, säger Nils Johnsson till Radio Jämtland. De mindre hedrande omdömena om Krokom kommer samtidigt som kommunen utsetts till Årets barnkommun i länet. Kriterierna för utmärkelsen förnyas hela tiden och Bendigt Eriksson, från projektgruppen bakom Bästa barnkommun, utesluter inte att man i fortsättningen kommer att lägga större vikt vid hur skol- och barnomsorgspersonalen trivs på sina jobb.