Positivt om senare skolstart

Länets skolchefer ställer sig positiva till idén om senare skolstart. Det visar en rundringning som Radio Västernorrland gjort. En studie av grundskoleelevers vanor och skolframgångar, visar att klockan nio vore en idealisk tid för skolstart.
Minst en tredjedel av elverna är nämligen kvällsmänniskor och skulle prestera bättre om skolan startade senare. Å länets skolchefer är positiva till idén, även om de ser flera praktiska och ekonomiska hinder i vägen för en omdelbar förändring.