Cellprover visar inte alltid rätt

De cellprov som tas regelbundet på vuxna kvinnor i Sverige för att hitta förstadier till livmoderhalscancer är inte alltid tillförlitliga
Enligt en ny doktorsavhandling är kvinnor som bär på en långvarig infektion av så kallat pappillonvirus en riskgrupp. En studie av en liten grupp virussmittade kvinnor visade att var fjärde hade cellförändringar, trots att deras cellprover inte visat något. Överläkare Katarina Elfgren som gjort studien säger till Svenska Dagbladet att alla kvinnor förutom cellprover också någon gång ska testas för papillonvirus. Papillonvirus läker nästan alltid ut av sig självt