Ogillar lösning för Norrviken

BÅSTAD. Nätverket Bjäre i balans ogillar att Båstads kommun med kommunalrådet Lars Elofson i spetsen kan tänka sig ge tre finansiärer, däribland Peabs vd Mats Paulsson, tillgång till mark i utbyte mot att de säkrar driften av Norrvikens trädgårdar.
Finansiärerna vill byta till sig mark söder om Norrviken för att anlägga stugbyar och en golfbana.
Bjäre i balans arbetar för en allsidig utveckling av Bjärehalvön och vill se satsningar på traditionella näringar som jordbruket. – Men det här ger signaler om att Bjäre håller på att utvecklas till ett reservat för den allra mest exklusiva turismen, säger Janet Gunnarsson i nätverket.