Uthyrning av Östrabogymnasiet kostsamt för skolan

Det blir ekonomiska problem för skolförvaltningen i Uddevalla när Östrabogymnasiets lokaler hyrs ut av fritidskontoret till olika föreningar under helger.
Hyran går då till fritidsnämnden, men det är fortfarande skolan som ha utgifterna för städning, förbrukning av pappershanddukar, toalettpapper med mera. Skolan får också stå för den ökade skadegörelsen. Fritidsnämnden, inte skolan, bör stå för kostnaderna, skriver eleven Hanna Hede vid Östrabogymnasiet i en motion till ungdomsfullmäktige.