Företag brister i hantering av kemiska ämnen

Tre av fem arbetsplatser i Västra Götaland och Halland vet inte tillräckligt mycket om de kemiska risker som finns på arbetsplatsen. .
En ny studie som Arbetsmiljöverket gjort på 1800 företag över hela Sverige visar att många företag brister i hanteringen av kemiska ämnen. I Västsverige handlar det om 162 företag, 60 procent av dom undersökta arbetsplatserna, som måste åtgärda problem som Arbetsmiljöverket hittat