Fåglaviksrivning skjuts upp

Det blir ingen rivning av gamla Fåglaviks glasbruk nästa år. I det budgetförslag som tekniska nämnden i Herrljunga lagt fram finns inga pengar avsatta för en rivning.
Under minst 20 års tid har förgäves flera försök gjorts att få gamla Fåglaviks glasbruk rivet. Nu är byggnaden så förfallen att tomten ser ut som ett sopupplag. Tidigare i år lade Herrljunga kommun 300.000 kronor på att utreda hur en rivning kan gå till, men trots utredningen blir det ingen rivning nästa år och det är kommunens skrala ekonomi som sätter stopp. När det sparas på i princip allt anser tekniska nämnden att det inte går att avsätta pengar till en rivning som kan komma att kosta flera miljoner kronor. Nämndens tillförordnade ordförande Mika Andersson säger till SR Sjuhärad att det just nu är oklart när en rivning kan ske. Det enda som är klart är att nästa år blir det inte, i alla fall inte med tekniska nämndens pengar.