Bönder vågar inte investera

Trots att det nu gått fyra månader sedan EU:s jordbruksministrar kom överens om ett nya stödsystem för Europas bönder så är osäkerhet kring vad det innebär för lantbruken stor. Många bönder vågar inte investera.
På den stora årliga lantbruksmässan i Jönköping i veckan var köerna långa till rådgivarna. Anders Broström har en gård med 100 köttdjur utanför Laholm. Han var en av de som hade frågor till rådgivarna. – Det är oroande. Man vet ju inte om man ska utöka eller om man ska dra ner, säger Anders Broström. Den nya jordbrukspolitiken som klubbades vid midsommar innebär bland annat att stöden inte längre ska betalas för vad och hur mycket man producerar utan man får istället ett slags inkomststöd för att man håller lantbruket igång. Frikoppling kallas det. Stora konsekvenser Undantagen är många och varje land får själva bestämma exakta nivåer som ska gälla vilket är något som är långt ifrån klart idag. Det betyder att många lantbrukare har svårt att se vad det kommer betyda i praktiken. Man vet bara att det kan få stora konsekvenser. Jordbruksverket har under lantbruksmässan i veckan haft tre rådgivare igång. En av dem är Tomas Eriksson som haft ständig kö hos sig. – Vi kan inte ge klara besked eftersom vi själva inte har alla papper på bordet ännu, säger Tomas Eriksson. Svar tidigast i vår Många frågor är fortfarande obesvarade. Först i vår kommer den svenska versionen av den nya jordbrukspolitiken. Fram till dess får bönderna fortsätta leva med ovissheten. Lantbrukarnas riksförbund har märkt av en försiktighet bland lantbrukarna när det gäller nya investeringar. – Det här innebär bland annat att många som annars kanske skulle investerat i sina företag väljer att avvakta för att se vad som egentligen kommer ut av reformen, säger Göran Olsson, jordbrukspolitisk expert på Lantbrukarnas riksförbund.
Daniel Rundqvist, Jönköping daniel.rundqvist@sr.se