Mindre brandsyn fem år efter Göteborgsbranden

Nu har snart fem år gått sedan den förödande branden som tog 63 liv på Backaplan i Göteborg. Då talades det mycket om hur viktigt det var med inspektioner och brandsyner i samlingslokaler. Ändå lägger landets räddningstjänster nu mindre tid på det än före branden.
– Vad man ser här är att ingenting är blockerat, utrymningsskyltarna lyser och brandredskapen väl synliga och lättillgängliga. Brandinspektören Hans Olsson tittar på Eriksbergshallen, en stor fest-, konferens- och restauranganläggning. Han gör flera brandsyner varje vecka. Det finns regler för hur ofta olika lokaler skall synas, varje år, vartannat, vart fjärde eller till och med vart sjätte år för den minsta sortens samlingslokaler. Och hur bra brandsynerna sköts i olika kommuner skiljer sig mycket åt enligt Räddningsverkets statistik. I Uppsala undersöktes inte ens 70 procent de senaste åren. Umeå undersökte hälften av alla lokaler de skulle förra året. Vissa mindre kommuner som Berg, Lycksele, Uppvidinge och Torsby kontrollerade inte ens hälften. Norrköping till exempel har däremot flera år i sträck klarat 100 procent. I landet som helhet ligger snittet på 90 procent. Så var det både före och efter brandkatastrofen vid Backaplan. Faktiskt är det så att landets räddningstjänster lägger mindre tid på brandsyner nu än före branden. Däremot har tiden för utbildning och information ökat. Brandingenjör Mette Lindahl-Olsson är chef för Räddningsverkets olycksförebyggande avdelning. – Som central tillsynsmyndighet så kan vi inte acceptera annat än att man gör alla de brandsyner som skall göras, 100 procent. Men jag måste påpeka vikten av att de som har lokalerna också har ansvar för sitt eget brandskydd och att de själva arbetar systematiskt med sitt brandskyddsarbete. Vid årskiftet väntas en ny räddningstjänstlag och enligt förslaget kommer då också ett tydligare ansvar läggas på fastighetsägare. Då försvinner också reglerna om fasta inspektionstider. Vad som har ökat sedan Backabranden är antalet oplanerade brandsyner till exempel på kvällstid. Det tycker Mette Lindahl-Olsson är bra. Det är också bra att räddningstjänsten lägger mer tid på information än på inspektion när fastighetsägarna får ett större ansvar att kontrollera sitt eget brandskydd. – Finns det en fungerande egenkontroll ute på objekten så behöver kanske inte räddningstjänsterna gör lika mycket regelbunden tillsyn. Då kanske det är viktigare att satsa på information och utbildning av sådan grupper i samhället som kanske inte har den här kunskapen. Det är också så som den nya, reformerade, Räddningstjänstlagen är uppbyggd, säger brandingenjör Mette Lindahl-Olsson är chef för Räddningsverkets olycksförebyggande avdelning.
Björn Tunbäck bjorn.tunback@sr.se