Lägenhetsaffär också i statens AP-fonder

Den numera pensionerade AP-fonds-VD:n Lennart Nilsson fick en stor hyreslägenhet i en av AP-fondernas fastigheter på Östermalm i Stockholm. Han gjorde ett miljonklipp när den senare ombildades till bostadsrätt.
När Lennart Nilsson förhandlade om sin lön, frågade han om en lägenhet och fick ja av fondernas styrelseordförande. AP-fonderna förvaltar delar av svenska folkets pensionspengar och en del av kapitalet placeras i fastigheter. AP-fonderna har ändrat reglerna, och lägenheter delas inte längre ut till anställda utan går till bostdsförmedlingen.