Länsstyreslen anslår medel till drogprojekt

Åtta kommuner i Norrbotten har av länsstyrelsen beviljats sammanlagt 1,7 miljoner kronor för arbetet med drogförebyggande projekt. Projekten ska starta under hösten och pågå i åtminstone ett år.
Tanken med de drogförebyggande projekten är att de efter ett år ska ingå i kommunernas permanenta verksamheter. - Kommunerna i Norrbotten har under de senaste åren uttrykt hur värdefulla medlen är för att kunna driva sådana här verksamheter, säger Sven Mikko, som är drogkonsulent för länsstyrelsen i Norrbotten.