Många vill begravas otraditionellt

SKÅNE. Allt fler vill sprida askan efter en avliden på en plats som inte är en traditionell begravningsplats, till exempel havet.
På tio år har antalet ansökningar om tillstånd fördubblats hos länsstyrelsen i Skåne. 1993 kom det in 77 ansökningar och förra året kom det in 147 stycken. Fyra av dem fick avslag. Den vanligaste platsen att sprida aska på är över havet, men när det gäller att ge tillstånd över land är länsstyrelsen mer restriktiv. Det viktigaste föe myndigheterna är att det sker på ett större område, att det inte ligger nära bebyggelse och att det inte är en plats där många människor vistas.