Länstrafiken vill inte ha gratisbussar

Miljöpartiets förslag att införa gratis busstrafik i Nyköpings tätort under nästa sommar, möter ingen entusiasm hos Länstrafiken.
Länstrafiken skriver i ett svar att busstrafiken redan dras med ett underskott och de prioriteringar man måste göra redan nu på grund av den dåliga ekonomin, noga måste mätas mot miljöpartiets förslag. Länstrafiken säger sig hellre vilja satsa på ett bättre trafikutbud i Nyköping - eller en generell förändring av taxan, istället för en tillfällig borttagningan av avgiften.