Befäl fortsätter kränka värnpliktiga

Trots att ÖB lovat bättring fortsätter befäl inom försvaret att hunsa värnpliktiga och använda kränkande och rasistiska skällsord.
I en rapport från värnpliktsrådet säger en tredjedel av de fem hundra tillfrågade att de blivit kallade apor, idioter och negrer men också jävla jude, fjolla och homogay av sina befäl. Fjorton procent av de tillfrågade har fått utföra arbete trots att de varit sjukskrivna, dessutom förekommer kollektiv bestraffning. Värnpliktsrådets ordförande Erik Haara säger till TT att det är helt oacceptabelt att en statlig mydighet som ska försvara demokrati beter sig så här.