Öresjöborna får inte byta adress

Kammarkollegiet säger nej till att invånarna i Östra Öresjö i Lilla Edets kommun ska få skriva sig i Trollhättans kommun istället.Det finns 200 invånare i byn och att byta kommun skulle innebära stora fördelar, betydligt närmare till all slags kommunal service till exempel. Men Lilla Edets kommun vill inte mista sina invånare, och kommunen får alltså stöd av Kammarkollegiet.