Lägenhet miljonklipp för pensionerad AP-fonds-vd

Före detta och numera pensionerade AP-fonds-vd:n Lennart Nilsson fick en tid efter att han anställts en stor hyreslägenhet i en av AP-fondernas fastigheter på Östermalm i Stockholm. AP-fonderna förvaltar delar av svenska folkets pensionspengar och en del av kapitalet placeras i fastigheter.
En av de som anställde Lennart Nilsson för sju år sen var folkpartisten och förre ministern Rolf Wirtén, som ordförande i en av AP-fondstyrelserna sa han ja till att Lennart Nilsson skulle få en lägenhet. – Vi sa att det får ske inom den kvot en fastighetsägare har att hyra ut till personal eller på annat sätt förfoga över. Varför skulle just han få en lägenhet av alla som jobbar på AP-fonden? – Nej, det tror jag inte var nåt undantag. Det var samma regel som gällde alla som arbetade och verkade inom AP-fastigheter. Lägenhet var anställningsvillkor Men att Lennart Nilsson fick en lägenhet på samma villkor som andra anställda inom AP-fonden det förnekas av dåvarande administrative chefen Stig Dalmo. Normalt var det han som fördelade lediga lägenheter till anställda efter hur starka sociala skäl dom hade för att få en bostad. Men Lennart Nilssons lägenhet sköttes på en högre nivå enligt Stig Dalmo. Också Lennart Nilsson själv säger att frågan om lägenheten togs upp i samband med att lön och andra villkor diskuterades. – Det ingick i överenskommelsen när jag startade mitt uppdrag som chef för AP-fonderna att jag också skulle kunna bo i en av AP-fondernas fatigheter. Det var en del anställningsvillkoren? – Det kan man säga. Men nu har AP-fonderna ändrat reglerna och inga lägenheter delas längre ut till anställda utan samtliga går till bostadsförmedlingen skälet är bland annat att allt fler av AP-fondernas fastigheter har sålts till bostadsrättsföreningar och anställda som får lägenheter skulle därigenom kunna göra stora förtjänster. Hyresrätt blev bostadsrätt Även Lennart Nilssons lägenhet har nyligen ombildats till bostadsrätt. Den 178 kvadratmeter stora femrummaren på en av Stockholms mest attraktiva adresser strax intill Karlaplan på Östermalm köptes av Lennart Nilsson och hans fru för drygt fyra miljoner kronor, men enligt mäklare som Ekot talat med så borde marknadsvärdet vara minst två miljoner kronor högre alltså över sex miljoner. Ökade förmögenheten Lennart Nilsson förstår att det kan vara stötande att han har ökat sin förmögenhet med minst två miljoner kronor på nåt han fick när han tillträdde som vd men han är ändå tveksam till om han borde ha betalat dagens marknadspris för lägenheten. – Vi har ingen som helst avsikt att sälja, utan tänker bo kvar. Vilket pris detta faktiskt har om ett antal år, fem år, tio år, tjugo år, det vet man inte idag. Det kan vara så att det är högt uppdrivet idag och kommer att falla. Då innebär det inte alls sådana tal.
Johan Prane johan.prane@sr.se