Havsöringen räddas i Hultungsån

Hultungsån i Bunge får nu en ordentlig upprustning. Det är Fårösunds sportfiskeklubb, med närmare 400 medlemmar, som rensar ån och gör i ordning lekplatser för havsöringen.
De fiskevårdande åtgärderna har i år kostat cirka 40 000 kronor, det mesta är bidrag från bland annat Länsstyrelsen och Liljewalchska skogsfonden. Inom kort kommer sportfiskeklubben i Fårösund också att gräva upp mynningen till Ar-ån så att det blir möjligt för havsöringen att gå in där.