Flextronics vill inte vara med

Den löntagarkonsult som utrett förutsättningarna för fortsatt drift i Flextronics Visbyfabrik är nu klar med sin rapport. Han har skissat på två alternativa förslag - det ena med närmare hundra anställda kvar och det andra med bara ett 30-tal.
Men båda alternativen FALLER eftersom Flextronics inte vill vara med i bilden. I konsultrapporten talas det om en omsättning på cirka 25 miljoner kronor per månad i Visbyfabriken. Det talas i direkta ordalag från Flextronicsledningen om att kunder har önskemål om att tjänsterna så fort som möjligt skall utföras i lågkostnadsland. Företaget har resonerat att "Kortsiktigt har kunden nytta av kompetens som finns i Visby, men trycket på lägre priser finns redan och accelererar". September månad visar på en vinst i Visbyfabriken på ett par procent, men det är alltså för lite i förhållande till önskad vinst. Löntagarkonsulten har tagit fram två förslag till fortsatt drift i Visby. Det ena omfattar 96 anställda och det andra 27. Men båda förslagen bygger på ett stabilt behov av det som kallas repair eller eftermarknadstjänster - de kommande tre åren och att verksamheten kan pågå utan prispress. Löntagarkonsulten konstaterar att om man läser bakåt i styrelseprotokollen inom Flextronics så märks att det skett en nedgång i efterfrågan.