Namnpublicering på nätet kan vara lagbrott

Olofströms kommuns namnpublicering på internet av en person som skulle omplaceras kan var ett rent lagbrott.
Publiceringen kom från kommunstyrelsens förhandlingsprotokoll som lagts ut på nätet utan att namnuppgifter tagits bort. Enligt personuppgiftslagen, PUL, får personuppgifter som ingår i diarier, kallelser och protokoll publiceras på nätet, men inte uppgifter som direkt pekar ut den registrerade. - Vi brukar aldrig ha med namn i kommunstyrelsens beslutsprotokoll och vi kommer omgående att se över rutinerna så det fungerar likadant med delegationsbesluten, säger socialdemokratiska kommunalrådet Margaretha Olsson till Sydöstran.