Fortsatt osäkerhet om ekonomin i USA

I USA varnas nu för att investerarna har överdrivna förväntningar på att de positiva företagsrapporter, som kommit de senaste veckorna, är ett tecken på att det verkligen har vänt i den amerikanska ekonomin.
Förra veckans många kvartalsrapporter gav talande exempel på att läget förbättrats för företagen - starka delårsrapporter från de sedan länge problemtyngda flygbolagen som ATA och America West, uppåt för de amerikanska bankerna som Bank One och Wells Fargo, och en överväldigande majoritet av bolagen redovisar resultat i linje med eller bättre än vad marknaden hade förutspått. Analytikerna räknar med i genomsnitt mellan 20 och 25 procent högre vinster det tredje kvartalet i år jämför med samma period i fjol, men trots det finns det en tydlig osäkerhet bland investerarna. En anledning är att den kraftiga uppgången ska jämföras med en tid då problemen var extremt många i flera branscher, efter det kunde det i princip bara gå åt ett håll, det vill säga uppåt. Men ett tyngre vägande skäl är att många av företagen själva varnar för att de inte kommer vara i närheten av den här vinstökningstakten framöver - den kan komma att avta redan nu under det fjärde kvartalet i år, eller åtminstone under 2004. Vad det här kommer att innebära för aktiekurserna är osäkert. Sedan det stora rallyt, kursuppgången, inleddes i mars, har Nasdaq stigit med 47 procent och Dow Jones står på plus 27 procent under samma period. Wall Street sägs ju alltid drivas mer av förväntningar än av konkreta företagsresultat - och det finns som nästan alltid två huvudgrupper bland investerarna: de försiktiga som nu avvaktar eller säljer, eftersom de hade trott på bättre framtidsusikter i rapporterna, andra ser ändå till plussiffrorna och satsar, de tror på en fortsatt trend uppåt, om än inte samma kraftiga vinstökningstakt som nu. Så även om alla välkomnar de positiva företagsbeskeden hittills i den amerikanska rapportfloden så kvarstår osäkerheten kring hur robust och säker uppgången är. Anders Ask, New York