Dålig livsmedelskontroll i länet

Länets kommuner klarar inte kraven på livsmedelsinspektion, det visar en rundringning som SR Gävleborg har gjort.
Livsmedelsverket vill att kommunerna ska inspektera alla verksamheter som hanterar livsmedel en gång per år. Men resursbrist gör att varje inspektör i snitt måste göra 161 inspektioner om året, om kravet på årlig kontroll ska uppfyllas. Därför måste kommunerna välja vilka verksamheter de ska kontrollera. Storkök och Restauranger kontrolleras ofta medan till exempel bensinmackar får vänta längre på inspektörernas besök.