Färre älgar än vanligt i länet

Det har skjutits färre älgar än vanligt under inledningen av älgjakten i Kronobergs län. Det anser många jägare som nu fruktar att älgstammen är på väg att minska kraftigt.
Antal skjutna älgar i länet har minskat undan för undan sedan 1998 och var förra året bara hälften jämfört med fem år tidigare. Men stora variationer i älgstammens storlek sett över nårga år har det varit ända sen 70-talet, enligt Lennart Gustavsson på länsstyrelsen, som ser det som naturliga variationer. - Och nu tror jag att älgstammens storlek är lagom för länet, möjligen med undantag av den östra länsdelen där det kan vara för få älgar, säger Lennart Gustavsson.