Hårdare krav på föreningar

Halländska fritidsföreningar ska i framtiden uppfylla särskilda krav för att få skattepengar till sin löpande verksamhet.
Det är region Hallands ledning som vill att de 116 miljoner som landstinget och de halländska kommunerna delade ut i föreningsbidrag förra året används på bästa sätt. Det skriver Hallands Nyheter idag. I framtiden ska man inte kunna få löpande bidrag bara för att man samlar folk med gemensamma fritidsintressen. Region Halland föreslår istället att föreningar bara ska få bidrag för tidsbegränsade projekt med klart definierade mål. Undantaget ska vara föreningar som jobbar med unga, funktionshindrade, pensionärer och nykterhetsföreningar.