Tidsresa på förskola i Lycksele

Femåringar på Villaryds förskola i Lycksele får under det här läsåret vara med om en tidsresa långt tillbaka i tiden.
Tidsresan är ett projekt som pågår också på andra håll både i Lycksele kommun och i andra kommuner i länet. Tidsresan på Villaryd ska lära barnen hur man levde i Lycksele år 1900. Ett just nu tomt rum på förskolan kommer efter hand att fyllas med gamla ting, som ska vittna om hur det var för 100 år sen, då det varken fanns rinnande vatten eller TV.