Skyddat boende för flickor som utsätts för våld

Länsstyrelsen i Örebro län har fått 300 000 kronor för att utreda behovet av skyddat boende för unga kvinnor och flickor som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld. Uppdraget kommer från regeringen och görs över hela landet.
Länsstyrelsen kommer att skicka ut enkäter till kvinnojourer, mansjourer, skolor och såna som jobbar med ungdomar för att ta reda på vilket behov det idag finns att utveckla ett speciellt boende för unga kvinnor som måste skyddas från sina familjer. Kristina Frick, som är biträdande föreståndare på Kvinnohuset i Örebro, ser en ökning av problemen med hedersrelaterat våld i länet. Hon välkomnar länsstyrelsens projekt, men tycker att 300 000 kronor egentligen är för lite pengar.