Elev får inte lära sig simma

En elev i fjärde klass i Kalmar som inte kan simma får ingen simundervisning. Om man går i fjärde klass får man nämligen bara undervisning i simning om man redan kan grunderna. Det är kommunen och Äventyrsbadet som erbjuder simundervisning.
När en lärare ville anmäla sin icke simkunniga elev, så sa simskolan nej med förklaringen att man inte vill blanda elever som redan kan grunderna med elever som inte kan simma alls. Både kommunen och äventyrsbadets VD ska nu undersöka hur eleven kunnat stängas ute från simundervisningen.