Gesala ägg riskerar få betala kvarts miljon i vite

Äggproducenten Gesala ägg i Romfartuna riskerar att få betala ett vite på en kvarts miljon kronor i höst, om man inte slutar hålla sina 9 200 höns i burar utan rede, sittpinne och sandbad.
Idag tar Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Västerås ställning till ett förslag från sin förvaltning i den riktningen. Enligt en paragraf i djurskyddsförordningen är det förbjudet att ha höns i burar utan rede, sittpinne och sandbad, men eftersom paragrafen inte har varit anmäld till EU tidigare har rättsläget varit oklart. Nu är paragrafen anmäld, och därmed anser Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen att Gesala ägg bryter mot förordningen - även om äggproducenten ändå har tänkt tömma avdelningen i mars 2004.