Förorenat dricksvatten i Vidsel

Boende i Vidsel utanför Älvsbyn uppmanas att koka sitt dricksvatten.
Anledningen är att vattentäkten som försörjer Vidsel med vatten är förorenad. - Föroreningarna beror förmodligen på att det kommit in älvvatten i vattentäkten säger Ingrid Karlsson Miljöinspektör vid Älvsby kommun. Nu ska vattnet behandlas och kloreras för att det sen ska kunna användas som vanligt, det förväntas ta en par dagar. En tankbil med färskvatten kommer att stå vid hotellet i Storforsen.