Inga helrör på gotlandskrogar

Politikerna i Gotlands kommun vill stoppa serveringen av helflaskor med starksprit på de gotländska restaurangerna.
I ett brev till de gotländska krögarna säger kommunstyrelsen att man bedömer att serveringen av helflaskor med starksprit står i strid med alkohollagen och kan leda till att serveringstillståndet dras tillbaka. Frågan är kontroversiell och diskuteras bland alkoholhandläggare runt om i landet, eftersom det blir allt vanligare med helflaskor starksprit på restaurangerna. Men nu vill de gotländska politikerna stävja det och göra en klar markering. Av lagtexten framgår inte klart att det är förbjudet att servera helflaskor starksprit utan bara att servering ska ske med återhållsamhet. Det kan betyda att en domstol får avgöra om kommunen har rätt att förbjuda serveringen av helflaskor starksprit eller inte.