Björnhonor skjuts trots att de har ungar

Under årets skyddsjakt på björn har honor med ungar skjutits trots att honan är fredad. Nu överväger Naturvårdsverket att skärpa reglerna.
– Det har skjutits nästan lika många honor som hannar varje år och det tycker vi inte är rimligt med tanke på att honor med ungar är fredade, säger Robert Franzén, handläggare för rovdjursfrågor vid Naturvårdsverket. Björnen, ett av de fyra stora svenska rovdjuren, är fredad. Men en viss skyddsjakt är tillåten under hösten. Skyddsjakten är till för att hålla björnstammens storlek på en sådan nivå att den inte blir ett hot mot tamdjur och i viss mån människor. Men efter höstens skyddsjakt på björn kan det finnas minst 12 björnungar, som har blivit ensamma på grund av att björnmamman har skjutits. Och att skjuta en björnhona med ungar är att betrakta som ett jaktbrott. – Är det uppenbart att skytten varit medveten om att han har skjutit en hona som har ungar, då är det att betrakta som ett grovt jaktbrott. Då är minimistraffet fängelse i sex månader. Men frågan är hur många gånger ett sådant straff utdöms. – Mig veterligen har det aldrig utdömts, svarar Franzén. Om inget straff utdöms får jägaren behålla den skjutna björnen. Men det här överväger nu Naturvårdsverket att ändra på. – Som det är nu så har alltså skyttarna fått behålla björnarna. Ett sätt att komma åt det här vore ju att de tillfaller staten i och med att björnen egentligen är statens vilt. – De flesta jägarna vill nog inte försätta sig i sådana situationer så att de skjuter en björnhona med ungar så här ligger ett ansvar i samband med utbildning av jägare. Sedan överväger man också att införa en särskild licens för jägare som ska jaga rovdjur, säger Robert Franzén, handläggare för rovdjursfrågor vid Naturvårdsverket.
Magnus Bergner magnus.bergner@sr.se