Vill skärpa reglerna för björnjakten

Flera björnhonor med ungar har skjutits under årets skyddsjakt på björn, trots att de är fredade och inte får dödas.
Därför överväger Naturvårdsverket nu skärpta regler. Varje år är omkring hälften av alla skjutna björnar honor, trots att Naturvårdsverket hittills uppmanat jägarna att inte skjuta sådana, eftersom det påverkar björnstammens tillväxt negativt. Dessutom får en jägare som i dag skjuter en björnhona med ungar behålla björnen, trots att jakten är olaglig och det vill Naturvårdsverket ändra på. Det skriver Svenska dagbladet.